Reklamace odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Jak reklamovat

 1. Při převzetí zboží si prosím pečlivě zkontrolujte, zda je obal zásilky bez viditelného poškození. V případě viditelného poškození obalu zásilky doporučujeme zásilku nepřebírat. Pokud zjistíte až po rozbalení, že je obsah zásilky poškozen neprodleně nás kontaktujte.

 2. Zkontrolujte obsah zásilky podle počtu a druhu dodaného zboží dle přiloženého daňového dokladu. V případě, že obsah zásilky nebude souhlasit s údaji na daňovém dokladu neprodleně nás prosím kontaktujte.

 3. Kontaktní telefon: 465 321 821 (Po-Pá: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, So:8:00 -11:00). Voláté za běžný tarif vašeho operátora.

 4. Vkaždém případě však vyplňte reklamační protokol - ten vám byl zaslán společně s přijetím vaší objednávky nebo ho najdete v příloze číslo 1. ve VOP. Ten můžete poslat buď e-mailem na mo.prodejna@stencl.cz, nebo zaslat společně s reklamovaným zbožím.

 5. Neposílejte reklamované zboží zpět bez předchozí dohody s našim pracovníkem.

 6. Pokud po předchozí dohodě zasíláte nebo předáváte zboží k reklamaci, přiložte, prosím, tyto doklady: doklad o zakoupení (daňový doklad, nebo jeho kopii), záruční list, pokud byl ke zboží vydá,popis závady, kontakt na vaši osobu.

 7. Záruční doba na námi dodávané zboží je 24 měsíců, pokud u vybraného zboží není uvedena záruční doba delší.

 8. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná následující den po doručení zboží prodejci a končí vyřízením reklamace u prodejce.

 9. Na věcné bonusy a dárky, které jsou poskytovány k vybranému zboží zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 10. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, je funkční a bez vad.V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 Odstoupení od smlouvy do 14 dní

 • Pokud jste koncovým spotřebitele a rozhodnete se odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů a následně vrátit zboží zpět bez uvedení důvodu dle ustanovení všeobecných obchodních podmínek, kontaktujte nás, prosím, jedním z dále uvedených způsobů: e-mail: mo.prodejna@stencl.cz, tel.: 465 321 821

Zboží vraťte na adresu:
Výtvarné a školní potřeby
Litomyšlská 73/IV
566 01 Vysoké Mýto

Vyplňte prosím formulář který, vám byl zaslán společně s přijetím vaší objednávky nebo ho najdete v příloze číslo 2. ve VOP.

 • V případě že se kupujcí rozhodne o odstoupení od smlouvy do 14 dnů a vrácené zboží bude poškozené, prodávajcí má právo si odečist z ceny procentuální část odpovídajcí míře poškození zboží ze zaplacené částky. Kupujcí o této věci bude informován a budou mu vráceny peníze již po odečtení procentuální míry poškození.

 • Zásilky označené jako dobírka nebudou naší firmou převzaty, peníze za zboží zaslané zpět Vám budou vráceny poštovní poukázkou nebo převodem na Váš účet do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.