Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky firmy ING.JOSEF ŠTENCL Papír, kancelářské a školní potřeby se sídlem Nám. Přemysla Otakara II. 12/I, 566 01 Vysoké Mýto, provoz VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY Litomyšlská 73/IV, 566 01 Vysoké Mýto.

Firma je registrována: ŽÚ MÚ ve Vysokém Mýtě č.j.238/02017, ev.č. 361108-5585-01, r.č.10477

IČ:42914523

DIČ:CZ5908271336

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy prodávajícího (dále jen prodávající) a zákazníka - kupujícího (dále jen kupující) při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu provozovaného firmou ING.JOSEF ŠTENCL na adrese https://www.stencl.cz (dále jen internetový obchod) kupujícímu na základě jeho objednávky.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky internetového obchodu, tj. pro koncové spotřebitele a podnikající, pro fyzické a právnické osoby, které prodávajícímu zašlou prostřednictvím internetového obchodu svou objednávku.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách firmy ING.JOSEF ŠTENCL na adrese https://www.stencl.cz.


4. Uvedené všeobecné obchodní podmínky obsahují základní ujednání, veškeré další vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v patném znění, pokud kupující jedná v rámci své podnikatelské činnosti a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění a nařízením vlády č. 363/2013 Sb., v ostatních případech.

II. Objednávání zboží

1. Objednávka může být prodávajícímu doručena pouze prostřednictvím internetového obchodu, tedy prostřednictvím internetové aplikace umístěné na internetových stránkách prodávajícího na adrese https://www.stencl.cz.

2. Při objednávání prostřednictvím internetového obchodu je kupující povinen uvádět pravdivé a úplné údaje. Bez řádného vyplnění požadovaných údajů je objednávka neplatná a prodávajícím nebude vyřízena.

III. Uzavření kupní smlouvy

1. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky


1. Prodávající prodává kupujícímu objednané zboží za ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího platné v době uskutečnění objednávky.

2. Uvedené ceny zboží jsou zobrazovány včetně DPH pro koncové spotřebitele a v ceně bez DPH i s DPH pro VO odběratele.

3. V uvedených cenách zboží nejsou započítány náklady na obalový materiál, balné a dopravu.

4. Pokud by se skutečná cena objednaného zboží lišila ve vyjímečných případech od ceny uvedené v internetovém obchodě prodávajícího (např. vlivem technické chyby) je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího při potvrzení jeho objednávky.

5. U zboží, které je kupujícímu poskytováno zdarma, nemůže kupující uplatňovat jakákoliv práva z titulu vad či nedostatečné kvality zboží. Poskytnutí takového zboží je darováním dle příslušých ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění.

6. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na balné a jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny prodávajícímu takto:

 • V HOTOVOSTI - při osobním vyzvednutí zboží na provoze VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY Litomyšlská 73/IV, Vysoké Mýto

Podle Zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujcímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • V HOTOVOSTI NA DOBÍRKU - při přebírání zboží od doručovatele. Zboží kupující hradí v hotovosti řidiči dopravní společnosti DPD nebo poštovnímu doručovateli ČP
 • BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na účet prodávajícího
 • BEZHOTOVOSTNÍ PROSTŘEDÍM platebního systému  GoPay   
 • BEZHOTOVOSTNĚ PLATEBNÍ KARTOU7. Kupní cena zboží se považuje za řádně uhrazenou teprve připsáním účtované částky na účet prodávajícího, jejím uhrazením v hotovosti na shora uvedeném provoze prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Pokud je vztah kupujícího a prodávajícího upraven Občanským zákoníkem je úplné uhrazení účtované ceny dodávky podmínkou jejího převzetí kupujícím.

V. Podmínky dodání zboží na území České republiky

1. Objednávka  bude vyřízena do 3 pracovních dnů od jejího přijetí pro kocové spotřebitele. Pro vekoobchodní odběratele bude objednávka vyřízena do 3 pracovnách dnů od přijetí objednávky nebo v pozdějším termínu dle dispozic odběratele.

2. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce některý z dále uvedených způsobů doručení :

A. Česká pošta BALÍK DO RUKY

Česká pošta garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Pokud doručovatel nezastihne kupujícího na místě určení na první pokus, ponechá mu upozornění v poštovní schránce a zásilka zůstane uložena na dodací poště. Pokud si kupující zásilku nevyzvednete do 7 kalendářních dnů, je automaticky odeslána zpět prodávajícímu.

Pokud kupující nepřevezme ve stanovené lhůtě zboží a toto je Českou poštou odesláno zpět prodávajícímu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odesláním zboží, a to zejména poštovné a balné.

B. Osobní vyzvednutí

Osobní vyzvednutí na provoze prodávajícího VÝTVARNÉ A ŠKOLNÍ POTŘEBY Litomyšlská 73/IV, Vysoké Mýto, v pracovní den od 8:00 – 12:00hod. a od 13:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 11:00 hod. Prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky uvede termín k vyzvednutí objednaného zboží. Na vyzvednutí má kupující 5 pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem od obdržení potvrzení. Poté bude objednávka zrušena.

C. Služba DPD Private

Společnost DPD zaručuje doručení zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od prodávajícího. DPD kontaktuje kupujícího v den dodání telefonicky a domluví hodinu dodání. Zásilková služba může učinit až tři pokusy o doručení zboží, není li adresát zastižen. Poté bude objednávka zrušena.

Pokud kupující není zastižen ani při třetím pokusu o doručení zboží, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odesláním zboží, a to zejména přepravné a balné.

 

D. Zásilkovna

Společnost zásilkovna, doručuje (zásilky pouze do 5 kg) do druhého pracovního dne ode dne podání, o podání je kupující informován pomocí e-mailu s číslém balíku. Kupující je dále informován pomocí informačního e-mailu či SMS zprávy o připravěností zásilky k odběru na kupujcím  vybrané pobočce. Na pobočkách se dá platit pouze v hotovosti nikoliv platební kartou. Zásilka je na dané pobočce uložena 14 dní. Kupující  si tuto dobu může prodloužit pouze na 21 dní. V případě že zásilka přesáhne 5 kg prodávajíci  je povinen tento fakt oznámit kupujcímu ještě dříve než zásliku odešle. Prodávající je povinen se domluvit s kupujcím na jiném druhu dopravy.

Pokud si kupujcí po stanovenou  dobu zásilku nevyzvedne je zásilka vrácena zpět. Kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s odesláním zboží, a to zejména přepravné a balné.

5. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

6. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu, kterou zákazníkovi předá při předání zboží. Každý daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonem požadované náležitosti

 

VI. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.VII. Reklamace, odstoupení od smlouvy, záruční doba, mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující je povinen při převzetí zboží doručeného prostřednictvím přepravce řádně zkontrolovat obal zásilky. Při poškození obalu zásilky a pochybnostech o úplnosti nebo podezření na poškození obsahu doporučuje prodávající kupujícímu zásilku z těchto důvodů od přepravce nepřevzít. Při osobním vyzvednutí zboží na provoze prodávajícího je kupující doporučujeme prohlédnout zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží může kupující reklamovat ihned při převzetí zboží. V případě doručení zboží přepravcem doporučujeme zkontrolovat zboží co nejdříve, tedy bez zbytečného odkladu, v opačném případě se kupující vystavuje riziku, že bude reklamace zamítnuta. pak nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamaci je kupující povinen učinit písemně prostřednictvím reklamačního protokolu nebo na uvedenou e-mailovou odresu. Je povinen vady zboží označit a popsat.

2. Je-li kupující koncovým spotřebitelem ve smyslu definice Občanského zákoníku, má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne následujcího po dní, kdy kupující nebo jim určená třetí osoba převezme zboží.

2.1  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání na adresu prodávajícího, nebo e-mailem. K tomuto účelu může kupujcí použít FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je dodržena odesláním Formuláře pro odstoupení od smlouvy před uplynutím zákonem stanovené lhůty. (Tedy 14 dnů)


2.2  Uplatní-li kupující právo od smlouvy odstoupit podle hl. VI. Odst.2., má prodávající povinnost  vrátit kupujcímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajcímu došlo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy vystavené kupujícím všechny platby, které prodávající od kupujcího obdržel včetně nákladů na dodání zboží. Všechny platby prodávájící vrátí kupujcímu až po obdžení vráceného zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

2.3  Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nákládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

3. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. V případě zákazníků uvedených v hl.VI. Odst 2. činí záruční doba 24 měsíců, pokud není u zboží uvedena záruční doba delší.

4. V případě zákazníků, kteří při uzavírání a plnění kupní smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je záruční doba stanovena dle podmínek výrobce nebo dovozce konkrétního zboží.

5. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky

6. Prodávající si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech barev prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

7. V případě že se rozhodne kupující nás kontaktovat telefonicky, volá za běžné tarify jeho operátora.

8. Bližží informace o tam jak konkrétně reklamovat najdete na stránce Reklamce

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelských sporů má spotřebitel (kupující) právo, před uplatněním žaloby k příslušnému soudu, obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce

 

 VIII. Kategorie velkoobchodních odběratelů

 

 KATEGORIE D1

 •   Do této kategorie budou zařazení odběratelé, podnikající právnické a fyzické osoby nakupující zboží k dalšímu prodeji.

 1. Platební podmínky: Každý nový odběratel zařazený do této kategorie je povinen uhradit první tři objednávky vhotovosti při převzetí zboží nebo platbou předem na účet prodejce, dle všeobecných obchodních podmínek. Na tyto první tři objednávky mu bude poskytnuta sleva za za způsob platby ve výši 2% z celkové částky za objednávku. Tuto slevu uvidíte na faktuře, kterou Vám pošleme společně se zbožím.  

Na následující objednávky bude s odběratelem sjednána konkrétní lhůta splatnosti a forma úhrady.

2. Velkoobchodní ceny a slevy: Velkoobchodní ceny na kartách zboží odběratele v kategorii D1 jsou základní velkoobchodní ceny pro prodejce. Akční, množstevní a ostatní slevy budou s odběratelem sjednány individuálně.

3.  Minimální balení a minimální hodnota objednávky. Pro odběratele v kategorii D1 je minimální balení uvedené na kartě výrobku závazné. Minimální hodnota objednávky není stanovena. U objednávek v hodnotě do 3.500,00 Kč bez DPH dopravné ve výši dle všeobecných obchodních podmínek hradí odběratel.

 KATEGORIE D2

 • Do této kategorie budou zařazeni odběratelé, podnikající právnické a fyzické osoby nakupující zboží jako koncoví spotřebitelé.

1. Platební podmínky:Dle hlavy IV. odstavec 6. všeobecných obchodních podmínek

2. Velkoobchodní ceny a slevy: velkoobchodní ceny na kartách zboží odběratele v kategorii D2 jsou základní velkoobchodní ceny pro koncové spotřebitele z řad podnikajících právnických a fyzických osob. Akční, množstevní a ostatní slevy budou s odběratelem sjednány individuálně.

3. Minimální balení a minimální hodnota objednávky: Pro odběratele v kategorii D2 nejsou minimální balení a minimální objednávka předepsány. U objednávek do 1.500,00 Kč bez DPH dopravné dle všeobecných obchodních podmínek hradí odběratel

IX. Závěrečná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem v internetovém obchodu, firmy ING.JOSEF ŠTENCL provozovaném na stránkách https://www.stencl.cz.

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.